Eerstelijnspsycholoog

Als Eerstelijnspsycholoog voeren we een kortdurend of laag intensieve interventie. Op deze manier kunnen bijdragen tot een betere staat van het psychisch welzijn. Voornamelijk bij moeilijke momenten, kwetsbaarheid of zaken die je psychisch welzijn hebben aangetast.

Zit je met een vraag? Dat verdient aandacht.

Aanpak

Jongeren tot 12 jaar

Oudergesprek
Het is belangrijk om bij een kindbegeleiding eerst het perspectief van de ouder(s) in kaart te brengen.

Kindbegeleiding
Na de intakefase met de ouder(s) starten we met de begeleiding van het kind. Ik hecht er als psycholoog enorm veel waarde aan dat het kind zich goed en veilig voelt. In deze fase betrekken we eventueel ook externe hulpverleners (vb. huisarts, school, CLB).

Terugkoppelingsgesprek
Als ouder is het mogelijk dit gesprek aan te vragen. We staan dan stil bij het proces van het kind/de jongere, maar jullie als ouder(s) betrekken tijdens het proces is belangrijk.

Jongeren vanaf 12 jaar

Intakegesprek

Begeleidingsproces
Bij het begeleidingsproces gaan we samen stapsgewijs zoeken naar mogelijke oplossingen.

Het doel is dat de jongere op lange termijn op eigen kracht (krachtgericht), de moeilijkheden op een constructieve manier kan aanpakken.

Psycholoog Hakimoesh doet nu ook aan:

Integratieve begeleiding

In sommige situaties kan het een meerwaarde zijn om meerdere partijen te betrekken in de begeleiding. Dit kunnen gezinsleden, vrienden, leerkrachten, CLB-medewerkers en/of andere hulpverleners zijn. Ik neem dan, met toestemming, contact op met de betrokken hulpverleners. Zij kunnen mij meer informatie bieden vanuit een ander perspectief. Er kan ook sprake zijn van een cliëntoverleg, waarin we kunnen afstemmen hoe we het best ondersteuning kunnen bieden. Vanuit het intakegesprek is het meestal duidelijk of een integratieve aanpak al dan niet nodig zal zijn.

Toestemming van de cliënt (vanaf 12 jaar) of de ouders (jonger dan 12 jaar) is vereist om contact op te nemen met derden.

Prijzen

Gratis

Eerstelijnspsychologie (max. 10 tot 20 sessies per jaar):
enkel gratis voor kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar.

€65

Tarief buiten eerstelijnspsychologie. Een deel wordt terugbetaald door de ziekenfonds (mutualiteit).