Tijdens een intakegesprek nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen. We beginnen met vrij algemene vragen en zullen van daaruit geleidelijk opbouwen naar jouw verhaal.

Bij een kind begeleiding (<12 jaar) is het belangrijk om eerst het perspectief van de ouder(s) in kaart te brengen. Als ouder sta jij het dichtst bij je kind. In één of meerdere gesprekken verkennen we de hulpvraag via het oogpunt van de ouder. Er is een mogelijkheid om externe hulpverleners hierbij te betrekken, zoals bv. een CLB-medewerker, consulent, huisarts, enz. Geef dit zeker aan als je hier als ouder nood aan hebt.

Na de verkenningsfase met de ouder(s) start ik met een intakegesprek met het kind zelf. Het is van belang dat het kind zich goed en veilig voelt, anders wordt het starten van een begeleiding moeilijk. Wanneer we met een begeleiding starten, koppel ik de sessies terug aan de ouder(s).

Bij een jongerenbegeleiding (>12 jaar) start ik meteen met een intakegesprek met de jongere zelf. Tijdens de begeleiding gaan we samen stapsgewijs kijken in hoeverre we jou kunnen helpen in jouw uitdagingen. Dat kan bv. een uitdaging zijn op school of in jouw gezinssituatie. We zullen dan samen zoeken naar oplossingen. Het doel is dat je op lange termijn, op eigen kracht (krachtgericht), de moeilijkheden op een constructieve manier kan aanpakken. Elke obstakel is er immers om sterker uit te komen.