“Hoe werkt dat, naar psychologe Hakima gaan?”

We starten met een intakefase, een eerste kennismaking, waarbij we rustig de tijd nemen om een beter beeld te krijgen van jouw verhaal. Dit kan in één of meerdere gesprekken, afhankelijk van de hulpvraag.

Bij jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) starten we met een oudergesprek. Het is belangrijk om bij een kindbegeleiding eerst het perspectief van de ouder(s) in kaart te brengen. Externe hulpverleners (vb. huisarts, school, CLB) betrekken we, indien nodig, in het begeleidingsproces.

Na de intakefase met de ouder(s) starten we met de kindbegeleiding. Ik hecht als psycholoog enorm veel waarde aan dat het kind zich goed en veilig voelt. Een terugkoppelingsgesprek als ouder(s) aanvragen is mogelijk. We staan dan stil bij het proces van het kind/de jongere.

Bij een jongerenbegeleiding (ouder dan 12 jaar) starten we meteen met het intakegesprek. Tijdens de begeleiding gaan we samen stapsgewijs zoeken naar mogelijke oplossingen. Het doel is dat de jongere op lange termijn, op eigen kracht (krachtgericht), de moeilijkheden op een constructieve manier kan aanpakken.