Individuele begeleiding

Er zal eerst een intake gesprek plaatsvinden, waarin we de kans vinden om elkaar beter te leren kennen. We beginnen met vrij algemene vragen en zullen van daaruit geleidelijk opbouwen naar jouw verhaal. Dit zal ons helpen om de hulpvraag te verkennen en te bekijken in hoeverre we verder kunnen. Naarmate het einde nadert zal het duidelijk worden hoe het proces verder zal verlopen.

Kind begeleiding (<12 jaar): Hier is het van groot belang om eerst het perspectief van de ouder(s) in kaart te brengen. Als ouder sta jij het dichtst bij je kind. In één of meerdere gesprekken verkennen we de hulpvraag via het oogpunt van de ouder. Er is een mogelijkheid om anderen hierbij te betrekken, zoals bv. een CLB-medewerker, consulent, huisarts, enz. Lees hierover meer bij integratieve begeleiding. Na de verkenningsfase start ik de begeleiding met het kind vertrekkend vanuit de verworven informatie. Hier zal er sprake zijn van een kennismakingsgesprek, van waaruit er verdere begeleiding zal zijn in hun zoektocht.

Jongerenbegeleiding (>12 jaar): Tijdens de begeleiding gaan we stapsgewijs kijken in hoeverre we jou kunnen helpen in jouw uitdaging, dat kan bv. een uitdaging zijn op school of in jouw gezinssituatie. We zullen dan samen zoeken naar oplossingen. Het doel is dat je op lange termijn, op eigen kracht, de moeilijkheden op een constructieve manier kan aanpakken. Elke obstakel is er immers om sterker uit te komen. Uiteindelijk ben ik er als vertrouwenspersoon om jou te ondersteunen in het gehele proces. Bij verdere vragen over een verkennend gesprek kan je mij gerust contacteren.