Integratieve begeleiding

In sommige situaties kan het een meerwaarde zijn om meerdere partijen te betrekken in de begeleiding. Dit kunnen gezinsleden, vrienden, leerkrachten, CLB-medewerkers en/of andere hulpverleners zijn. Ik neem dan, met toestemming, contact op met de betrokken hulpverleners. Zij kunnen mij meer informatie bieden vanuit een ander perspectief. Er kan ook sprake zijn van een cliëntoverleg, waarin we kunnen afstemmen hoe we het best ondersteuning kunnen bieden. Vanuit het intakegesprek is het meestal duidelijk of een integratieve aanpak al dan niet nodig zal zijn. Toestemming van de cliënt (vanaf 12 jaar) of de ouders (jonger dan 12 jaar) is vereist om contact op te nemen met derden.